SK EN

piatok 14. jún 2024

logo EKOTRIM s.r.o. je slovenská spoločnosť, v ktorej pracuje mladý dynamický kolektív ochotný Vám vždy zrozumiteľnou formou poradiť pri riešení Vašich environmentálnych problémov. Do portfólia spoločností patrí environmentálny servis, poradenstvo a služby v oblasti: odpadového hospodárstva, obalov, vody, ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a IT služieb.

Poradenstvo a komplexné služby poskytujeme firmám, prevádzkam, výrobám, mestám a obciam a taktiež právnickým aj súkromným osobám.

Ďalej Vám naša spoločnosť zabezpečí spracovanie odpadov zo separovaného zberu podľa činnosti R3, R12 a R13, vrátane zabezpečenia odvozu odpadu priamo z miesta jeho výskytu. V prípade potreby Vám garantujeme zabezpečiť potvrdenie o zhodnotení odpadu od konečného zhodnotiteľa.

Naša práca

obr1 obr1 obr1 obr1