SK EN

nedeľa 19. máj 2024

logo Pre spoločnosť EKOTRIM s.r.o. nie je ekológia prázdnym slovom. Náš mladý a dynamický tím ekológiou žije a uvedomuje si jej dôležitosť na lokálnej aj globálnej úrovni. Uvedomujeme si akou džungľou pre Vás môže byť problematika odpadového hospodárstva, recyklácie odpadov, narábania s odpadmi a príbuznej legislatívy.

Môžete sa spoľahnúť, že Vás nenecháme sa stratiť a pomôžeme Vám nájsť tie odpovede, ktoré povedú k Vášmu úspešnému rastu a rozvoju. V oblasti ekológie budeme pre Vás rovnocenným partnerom, s ktorým vždy nájdete spoločnú a zmysluplnú reč. Chceme aby ste vedeli, že Váš úspech nie je pre nás prázdnym slovom.

Naša práca

obr1 obr1 obr1 obr1